تماس با ما

راه های ارتباطی با مجموعه چشمه کوثر

 

     تلفن تماس ما : ۹۸۲۱۲۲۱۳۹۰۱۳+

شماره ی پشتیبانی از شما : ۹۸۹۰۳۵۲۴۵۹۳۵+

https://ble.im/cheshmekosar

https://telegram.me/M_mcheshmekosar 

https://www.instagram.com/cheshmekosar_ir/

آدرس ما : ایران‚تهران‚سعادت آباد‚میدان شهید طهرانی مقدم(کاج) مسجد جامع الرسول چشمه کوثر   https://bit.ly/2KlE8yB

  کد پستی ما :۱۹۹۸۷۱۳۸۱۱