ثبت نام پایگاه تابستانی ۹۷

باعرض سلام خدمت شما مراجعه کننده گرامی درصورتی که درسال های ۹۵ یا ۹۶ عضو مجموعه چشمه کوثربوده اید عضوبوده ام راکلیک کنید،درغیراین صورت عضوجدیدهستم راجهت ثبت نام کلیک کنید.

*۳۰ هزارتومان هزینه ی لباس،بیمه وثبت نام به صورت پیش فرض درفرایندثبت نام شما لحاظ شده است.
*درصورتی نمی خواهیدبلافاصله بعدازثبت نام بااستفاده ازدرگاه بیت پی هزینه کلاس هاراپرداخت کنید پس ازانتقال به درگاه دکمه ی انصراف راکلیک کنید به این ترتیب ثبت نام شما تکمیل شده است.

پس تکمیل ثبت نام تا تاریخ ۵ تیر باشما تماس خواهیم گرفت.

درسال های ۹۵یا۹۶عضوبوده ام ثبت نام اعضای جدید