پشتیبانی

شما عزیزان میتوانید از طریق شماره های زیر ویا مراجعه ی حضوری انتقاد پیشنهاد و یا شکایات خودرا با مسئولین  مجموعه در میان بگذارید

     تلفن تماس ما : ۹۸۲۱۲۲۱۳۹۰۱۳+

  شماره ی پشتیبانی از شما : ۹۸۹۰۳۵۲۴۵۹۳۵+ 

آدرس ما : ایران‚تهران‚سعادت آباد‚میدان شهید طهرانی مقدم(کاج) مسجد جامع الرسول چشمه کوثر https://bit.ly/2KlE8yB

  کد پستی ما :۱۹۹۸۷۱۳۸۱۱